• هيدرولوژی(خلاصه درس،پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی ویژه کارشناسی به کارشناسی ارشد)

هيدرولوژی(خلاصه درس،پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی ویژه کارشناسی به کارشناسی ارشد)-

مولف : مهندس سلمان شريف آذري و مهندس حبيبه رحيمي-

مولف: مهندس سلمان شریف آذری-

شابک:6-393-124-600-978

کد کتاب: 445

این کتاب شامل خلاصه درس،نکات مهم و مجموعه سوالات آزمون های کارشناسیارش

و آزاد رشته های مهندسی کشاورزی (سازه های آبی،منابع آب،هواشناسی و ...)

و مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری،بیابان زدایی و ...)تا سال 94 به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد.

فصل 1:کلیات هواواقلیم شناسی

فصل 2:بارندگی

فصل 3:مراحل تشکیل رواناب-هیدروگراف

فصل 4:برآورد رواناب و هیدروگراف سیل

فصل 5:تبخیر و تعرق 

فصل 6:اندازه گیری جریان(هیدرومتری)

فصل 7:خصوصیات هیدروگرافی حوضه آبریز

فصل 8:هیدرولوژی آماری

فصل 9:رسوب سنجی و کیفیت آب 

فصل 10:روندیابی سیل و آب های زیرزمینی

فصل 11:مجموعه سوالات تکمیلی

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

هيدرولوژی(خلاصه درس،پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی ویژه کارشناسی به کارشناسی ارشد)

  • 1,500,000ریال
  • 1,350,000ریال


برچسب ها: هيدرولوژی(خلاصه درس،پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی ویژه کارشناسی به کارشناسی ارشد), هیدرولوژی کارشناسی به کارشناسی ارشد, سلمان شریف آذری, حبیبه رحیمی, آبخیزداری, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب,