آموزش کامپیوتر به زبان اصلی (افست)مقایسه کالا (0)


Administering 2Windows Server 201 R2 Exam 70-411

Administering 2Windows Server 201 R2 Exam 70-411

Administering 2Windows Server 201 R2 Exam 70-411-زبان اصلی افست-نویسنده : راسل ، چارلی-شابک : 9780735684799..

328,500ریال 365,000ریال

Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services Exam 70-412

Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services Exam 70-412

Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services Exam 70-412-افست زبان اصلیشابک : 9780735673618نویسنده : مکین . جی - سی..

270,000ریال 300,000ریال

Configuring Windows 8 Exam 70-687

Configuring Windows 8 Exam 70-687

Configuring Windows 8 Exam 70-687-زبان اصلی افستنویسنده : هالسی ، مایکشابک : 9780735673922..

256,000ریال 320,000ریال

Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 Exam 70-410

Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 Exam 70-410

Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 Exam 70-410- زبان اصلی افست شابک : 9780735684249 نویسنده : زکر ، کری..

248,000ریال 310,000ریال

نمايش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)